پیام

برایت نوشته ام

نه در قامت نامه هایی

که در گلوی زنگ دار شیشه ها نوشته اند

نه از آن نغمه های دلِ پرِ ناودانی

نه به روشنی پیام های کهنه

بر پیکر دیواری سیمانی...


تو نمیدانی

تو نمیخوانی

برایت نوشته ام

در تیررس غروب آلود ابرهای ارغوانی

در پس پرده گریه های پنهانی...

/ 0 نظر / 46 بازدید