گنگ

حس می شود

چیز مبهمی 

آمیخته با فاصله

به گنکی نور گردسوزی 

در انتهای جاده

مثل تنهایی چکاوک

در ابتدای فصل کوچ

و مثل گرمای کلبه اسکیمویی 

در قلب کاج ها

 


 

/ 1 نظر / 46 بازدید
مازیار تقوی

مثل گرمای کلبه اسکیمویی در قلب کاج ها... همیشه در بهترین نقطه از شعر تیر خلاص رو می زنی.در کل تنه شاعران کانادایی هم خواهی نخواهی به تنت خورده و این اجتناب ناپدیره