بیدها

تمام شده ای

این را کاغذ بی عاطفه ای می گوید

که سنجاق شده به قلب بینوای دیوار

و بیدهایی که میلرزند در مرثیه شانه هایم

...

دلم نمیخواهد

این خیابان را

و این سکوت حاشیه دار

که بر تنهایی من کنایه هاشور می زند

...

تمام شده ای 

مثل فصلی که در انتهای تقویم

به جمعه ای می رسد

در تعطیلی کاج ها.... 

/ 0 نظر / 98 بازدید